Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 226.97 232.46
  • Dolar 5.7710 5.7814
  • Euro 6.6206 6.6326
Oturum Aç Üye Ol

MEMURUN HANGİ FAALİYETİ TİCARİ KAZANÇ DIŞINDADIR?

18 Eylül 2017 Pazartesi 08:14
Bugünkü yazımızda, memurların hangi faaliyetlerinin ticari kazanç getirici faaliyetler kapsamına gireceğini, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen resmi görüşler doğrultusunda soru cevaplarla pratik bilgiler şeklinde açıklamaya çalışacağız       

Ahmet Ünlü

657 sayılı Kanuna göre hangi faaliyetler ticari kazanç getirici faaliyet kapsamındadır?

657 sayılı Kanun'un "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesinde hangi faaliyetlerin ticari kazanç kapsamında olduğu açıklanmıştır. Bu maddeye göre; 1- Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

2- Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

3- Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

4- Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Devlet Personel Başkanlığı bu maddede yer alan hükmün açık olamayan ya da uygulamada anlaşılamayan hususlarını uygulamaya esas görüşleri ile açıklığa kavuşturmuştur.

Mesai saatleri dışında hemşirelik yapılabilir mi?

Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapması mümkün müdür?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8'inci maddesinin sekizinci fıkrasında, "Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz" hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak Üniversiteniz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan personelinizin mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapması mümkün değildir. ( 28/4/2016-2570)

Aylıksız izinde bulunan memur ticari faaliyette bulunabilir mi?

Devlet memurunun aylıksız izin süresi içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışması mümkün müdür?

Kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108'inci maddesi kapsamında aylıksız izin verilenlerin aylıksız izin süresince ödev, sorumluluk, haklarının ve Devlet memuru sıfatının gerektirdiği yükümlülüklerinin devam ettiği, mezkur Kanun ile belirlenen yasaklardan sorumlu olunacağı ve yasaklanan eylem ve faaliyetlerde bulunanlara uygulanacak müeyyidelerin aylıksız izinli personel için farklı bir sonuç doğurmayacağı için ticari kazanç getirici faaliyette bulunmaları mümkün değildir. (12.05.2016 - 2951)

Yapılan sunum karşılığında ücret alınabilir mi?

Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılması mümkün müdür?

Kurumunuz personelinin mesai saatleri dışında veya Kurumunuzdan izin almak suretiyle mesai saatleri içinde; Dünya Bankası tarafından Ankara'da yapılacak seminere konuşmacı olarak katılabileceği, ancak bu faaliyeti karşılığında Dünya Bankası'ndan ücret alamaz. Ancak, Dünya Bankası tarafından Ankara'da yapılacak seminerde sunum yapması için Kurumunuz personeline 657 sayılı Kanunun 89'uncu maddesi çerçevesinde ders görevi verilebileceği ve Kurumunuz tarafından ilgiliye adı geçen Kanunun 176'ncı maddesine göre ücret ödenmesi mümkündür. (16/5/2014-2405)

Memurlar iş güvenliği uzmanlığı dersi verebilir mi?

İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan memurun, özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders vermesi mümkün müdür?

Kurumunuzda 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan personelin, mezkur düzenlemeler uyarınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilen "özel sektör" niteliğindeki eğitim kurumlarında mesai saatleri dışında Kurumunuzun izniyle haftada on saati geçmemek üzere ders görevi alabilmeleri mümkündür. (24/7/2015-4966)

Devlet memuru damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilir mi?

Devlet memurları, damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilir mi? Birliğe üye olabilir mi? Birliğin denetim ve yönetim kurullarında görev yapabilir mi? Devlet memurları küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilir mi? Bu faaliyetlerde bulunursa ne şekilde mal bildiriminde bulunabilir?

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 5996 sayılı Kanun kapsamında hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek üzere ticaret siciline tescil edilerek ticari bir unvanla kurulduğu, üyelerinin birincil ürünlerin birincil üretimini yaparak Birliğin sunduğu ekonomik imkanlardan tam veya kısıtlı şekilde yararlandığı, Birliğin yönetim ve denetim kurulunun bu görevleri yürütmek ve denetlemek üzere oluşturulduğu anlaşılmakta olup, anılan Kanunda Devlet memurlarının bu faaliyetleri yürütmelerine dair özel bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesine istinaden; Devlet memurlarının gelir getirici damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunamazlar. Ayrıca, memurlar, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine asıl veya yedek olarak üye olamayacakları gibi bu birliklerin yönetim ve denetim kurullarında da görev alamazlar. (23/11/2016-6837)

YENİ ŞAFAK
MÜLKİ İDARE sayfasını
MÜLKİ İDARE hesabını
YORUMUNUZU YAZIN ...

Bu haber için hiç yorum yazılmamış. İlk yorum yazan siz olun.

RESİM GALERİ

MUCİZE DEĞİŞİME SİZ DE TANIK OLUN!

Mucize değişime siz de tanık olun!

İŞTE RAFLARDA YERİNİ ALAN SON KİTAPLAR!

Psikolojiden, polisiyeye, bakım ve güzellikten, komediye işte en son çıkan kitaplar!

FETÖ BASKINI BYLOCKÇU POLİSLER VE JANDARMALAR LİSTEDE

FETÖ baskını bylockçu polisler ve jandarmalar listede

750 BORDO BERELİ ORAYA GÖNDERİLDİ

750 BORDO BERELİ ORAYA GÖNDERİLDİ

HOLLANDA İLE İLGİLİ 7 İLGİNÇ BİLGİ!

HOLLANDA İLE İLGİLİ 7 İLGİNÇ BİLGİ!

KURBAN BAYRAMI KARİKATÜRLERİ

KURBAN BAYRAMI KARİKATÜRLERİ

GENELKURMAY KARARGAHINDAKİ BU SİVİLLER KİM?

Genelkurmay karargahındaki bu siviller kim?

SOKAKTA NELER OLUYOR...

Büyük kentlerde yollar kesildi, herkes endişe içinde yer yer tankların önüne geçen vatandaşlar var

SADETTİN KÖPEK

İşte gerçek Sadettin Köpek

KABE'NİN KAPISI AHMET DAVUTOĞLU'NA AÇILDI

VİDEO GALERİ

İŞÇİ BABANIN VE ATANAMAYAN OĞLUNUN KLİBİ (bizim oğlanın rahatına bak)
Öğretmenin yürek burkan hikayesi
Arda Turandan muhteşem gol
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILAN MUHAMMED MURSİNİN SON SAVUNMASI
engelliler haftası
GÖZÜMÜN NURU NAMAZ DİYEN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÇIĞLIKLARI
BAYRAĞI ERMENİLERE BIRAKMAYAN KAHRAMAN TÜRK
ÇANAKKALE ZAFERİ TANITIM FİLMİ YAYINLANDI
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Önemli Açıklamalar

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN

GÜNÜN SÖZÜ